موس طراحی سه بعدی و مدل سازی مناسب ۳D connexion SpacePilot PRO Mouse طراحی در نرم افزارهای طراحی از جمله Solid works , Catia , NX , Inventor , 3d max , maya و… می باشد.